View Title Model Price Hits
2019 8.5X20' Nitro ECO Nitro, ECO 10,995.00 $ 52
2019 102"X25' Bwise Flatbed Bwise, Flatbed 13,500.00 $ 37
2019 102"X22' Bwise Tilt Bwise, Tilt 10,800.00 $ 31
2019 5'X12' Bri-Mar Tilt Bri-Mar, Tilt 4,600.00 $ 30
2019 82"X16' Bwise DLP Bwise, DLP 13,500 $ 41
2019 82"X16' Bwise Ultimate Bwise, Ultimate 14,995.00 $ 54
2019 82"X16' Bwise Ultimate Bwise, Ultimate 14,995.00 $ 14
2020 81'x14' Aluma Aluminum Aluma, Aluminum 4,295.00 $ 47
2019 8.5X24' Homesteader Enclosed Homesteader, Enclosed 8,595.00 $ 27
2019 8.5X24' Homesteader Challenger Homesteader, Challenger 8,995.00 $ 25
2019 6'X12' Homesteader Challenger Homesteader, Challenger 3,895.00 $ 95
2019 6'X12' Homesteader Challenger Homesteader, Challenger 3,895.00 $ 79